Grunnkurs 15 -17 juni

Valpekurs 30 juni og 1 juli

 

 

Apportkurs 

 Oppstart 15 mai , kurset går over 7 uker , 1 kurskveld pr uke fra kl 18 til 20

 Mulighet til å ta apportbeviset siste kurskveld